Strona WWW

System KD-200


System KD-200 oparty na środku gaśniczym FM-200®, jest przeznaczony do gaszenia pożarów klasy A, B i urządzeń pod napięciem. KD-200 jest oferowany w dwóch odmianach, jako jedno- i wielostrefowy system.
Systemy te pracują w oparciu o ciśnienie pracy 42 bary. System 42 barowy stał się tak sprawdzonym rozwiązaniem, że zastosowano go również w systemie KD-1230. System 42 barowy wyparł starszy system 25 barowy, ze względu na znacznie lepsze parametry przepływu środka gaśniczego, który musi być wyzwolony w czasie od 6 - 10 sekund. System ten pozwala on na budowę bardzo skomplikowanych układów rurociągów o długich odcinkach oraz stosowanie zaworów strefowych. W systemie KD-200 są wykorzystywane zbiorniki od 16,2 – 141,1 kg. Zbiorniki są znakowane П wg dyrektywy TPED. Projektowe stężenia gaszące FM-200® zawierają się od 7-8,5% i są one niższe od poziomu NOAEL (max. stężenia projektowego, które nie ma działania na człowieka).
Na dzień dzisiejszy FM-200® zajmuje wciąż dominującą pozycję wśród sprzedawanych środków gaśniczych halokarbonowych w Polsce.
Przepisy projektowe: ISO, VdS, NFPA.
Certyfikaty: CNBOP (B)
Znakowanie: znak budowlany B, CE na zgodność z PED, П na zgodność z TPED.
Zastosowanie:
Centra Obliczeniowe, Serwerownie, Banki, Telekomunikacja, Energetyka, Muzea, Archiwa, Maszynownie itd.

 

Środek gaśniczy o nazwie FM-200®.
Środek ten przez wiele lat był najlepszą alternatywą gaszenia pożarów w zakresie stosowania środków halokarbonowych (do czasu stworzenia NOVEC-a 1230®). Środek ten charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością gaśniczą, zarazem zerowym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej (ODP=0). Środek znalazł szerokie zastosowanie nie tylko w ochronie przeciwpożarowej ale również jest wykorzystywany w medycynie. FM-200® nie stanowi żadnego ryzyka dla ludzi przebywających w pomieszczeniu, do którego wyzwalany jest środek gaśniczy. FM-200® jest bezbarwny, nie przewodzi elektryczności, nie powoduje korozji urządzeń oraz nie pozostawia żadnych osadów.

 

Skontaktuj się z nami

Biuro 22 836 94 28
E-mail kontakt@basma.pl
Facebook  

O naszej firmie

Jesteśmy Firmą:

 

  • Istniejącą na rynku systemów ochrony przeciwpożarowej od 1997 roku.

  • Zatrudniającą wysokiej klasy specjalistów w swojej dziedzinie.

  • Posiadającą solidny, kompetentny i profesjonalny zespół ekip montażowych i serwisowych.

  • Współpracującą ze światowymi liderami zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  • Posiadającą autoryzację wiodących producentów sprzętu i systemów ochrony przeciwpożarowej.