Strona WWW

System KD-1230

System KD-1230 oparty na środku gaśniczym NOVEC 1230®, jest przeznaczony do gaszenia pożarów klasy A, B i urządzeń pod napięciem. KD-1230 jest oferowany w dwóch odmianach, jako jedno- i wielostrefowy system.
Systemy te pracują w oparciu o ciśnienie pracy 42 bary. System 42 barowy został zaprojektowany parę lat temu dla systemu KD-200 (dla gazu FM-200) i wyparł on starszy system 25 barowy, ze względu na znacznie lepsze parametry przepływu środka gaśniczego, który musi być wyzwolony w czasie od 6 - 10 sekund. System ten pozwala na budowę bardzo skomplikowanych układów rurociągów o długich odcinkach oraz na stosowanie zaworów strefowych. Stosowanie jednego typu systemu, pozwala na zamianę systemu KD-200 na KD-1230 bez większych nakładów finansowych. W systemie KD-1230 są wykorzystywane zbiorniki od 16,2 – 141,1 kg. Zbiorniki są znakowane П wg dyrektywy TPED. Projektowe stężenia gaszące NOVEC-a zawierają się od 5-6% i są to najniższe stężenia stosowane w stosunku do obecnie dostępnych środków halokarbonowych.

Przepisy projektowe: ISO, VdS, NFPA.
Certyfikaty: VdS, CNBOP (B)
Znakowanie: znak budowlany B, CE na zgodność z PED, П na zgodność z TPED.
Zastosowanie:
Centra Obliczeniowe, Serwerownie, Banki, Telekomunikacja, Energetyka, Muzea, Archiwa, Maszynownie itd.

Analiza rynku zachodnioeuropejskiego pokazuje, że dominującymi systemami gaśniczymi opartymi na środkach halokarbonowych, stają się systemy oparte właśnie na NOVEC 1230®.

DLACZEGO WŁAŚNIE NOVEC 1230®

Przyjazny dla środowiska. Novec 1230 jest niezwykle skutecznym gazowym środkiem gaśniczym, który wypiera z rynku systemy oparte na gazach HFC, halonach, wodzie, oraz gazach obojętnych. Posiada zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP=0), potencjał efektu cieplarnianego równy jest jeden( GWP=1), a czas życia w atmosferze to tylko pięć dni (ALT=0,014).

Bezpieczny. Novec 1230 nie stanowi żadnego ryzyka dla ludzi przebywających w pomieszczeniu, do którego wyzwalany jest środek w stężeniu gaśniczym. Ponadto nie istnieje ryzyko uduszenia ludzi w pomieszczeniu gaszonym, ponieważ Novec 1230 nie wypiera tlenu w procesie gaszenia. Jego użycie nie wymaga odłączenia zasilania sprzętu, zapewnia ciągłość pracy urządzeń w sytuacjach krytycznych. Nie powoduje uszkodzeń sprzętu elektronicznego, ani precyzyjnych urządzeń mechanicznych.

Skuteczny. Novec 1230 gasi pożar szybko, zanim ten spowoduje poważne uszkodzenia. Wynika to z faktu, że stężenie gaśnicze osiągane jest w czasie maksimum 10 sekund. Jest bardzo efektywny do gaszenia pożarów klasy A, B i urządzeń pod napięciem. Gasi pożar szybko, dzięki połączeniu efektu fizycznego pochłaniania ciepła i oddziaływania chemicznego na płomień.

Czysty. Novec 1230 wyzwalany jest jako bezbarwny, nieprzewodzący elektryczności i niekorozyjny gaz. Nie wymaga kosztownego usuwania pozostałości po gaszeniu ponieważ nie pozostawia żadnych osadów. Odparowuje natychmiast po uwolnieniu. Nie wchodzi w reakcję papierem, płótnem i innymi materiałami.

Idealnie chroni:

 • serwerownie
 • centra obliczeniowe
 • centra łączności radiowej
 • systemy kontroli transmisji danych
 • magazyny elektronicznych nośników danych
 • centra telekomunikacyjne
 • centrale telefoniczne
 • archiwa
 • muzea
 • systemy kontroli produkcji
 • pompownie
 • systemy pod napięciem
 • transformatory prądu
 • elektrownie
 • sterownie
 • generatory elektryczne
 • systemy automatyzacji
 • maszynownie
 • pompownie
 • kompresorownie
 • komory silników

 

Skontaktuj się z nami

Biuro 22 836 94 28
E-mail kontakt@basma.pl
Facebook  

O naszej firmie

Jesteśmy Firmą:

 

 • Istniejącą na rynku systemów ochrony przeciwpożarowej od 1997 roku.

 • Zatrudniającą wysokiej klasy specjalistów w swojej dziedzinie.

 • Posiadającą solidny, kompetentny i profesjonalny zespół ekip montażowych i serwisowych.

 • Współpracującą ze światowymi liderami zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 • Posiadającą autoryzację wiodących producentów sprzętu i systemów ochrony przeciwpożarowej.